УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 РОКІВ: УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ

Композиція присвячена виборюванню української державності у 1917-1921 роках та ключовим державним діячам цього періоду.

На початку листопада 1917 року влада в Україні перейшла до рук Української Центральної Ради, яка 20 листопада проголосила створення Української Народної Республіки, ухвалила Конституцію УНР, запровадила власну грошову систему, затвердила герб і гімн УНР, надала українській мові статус державної. Це означало, що здійснилась віковічна мрія українського народу про створення власної держави. Відтоді почався якісно новий етап розвитку – період справжнього державного будівництва.

Сюжет композиції відтворює головні етапи, що пройшла на той час Україна: добу Центральної Ради на чолі з істориком, громадським і політичним діячем Михайлом Грушевським; добу Гетьманату на чолі з останнім гетьманом України Павлом Скоропадським; добу Директорії з Вінніченком, а потім з Петлюрою на чолі.

Композиція символізує основний код української нації - свободолюбність та боротьбу за незалежність.

Видатнi особистостi