Зародження слов'ян. Розбудова міст Русі

Композиція присвячена появі слов'ян, їх розселенню на території Європи та виникненню найдавніших слов’янських міст у VI-IX століттях на теренах сучасної України.

У той час відбувалося велике розселення слов’ян по Європі - як на захід, так і на схід. Спочатку виникли перші слов’янські держави - "славінії", згадані у візантійських джерелах. Серед них, приміром, союзи антів, склавінів, волинян, дулібів, які пов’язані з територією сучасної України. Згодом з’явились держава Само (так зване "королівство вендів"), князівства та королівства Карантанія, Велика Моравія, Богемія, Хорватія, Вагрія, Русь, Польща, Біла Хорватія та інші.